Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.01.
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.