Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31 12:00

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.