Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

A lakbérekről szóló 3/2015. (V.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 25

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.25.
A lakbérekről szóló 3/2015. (V.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Végső előterjesztői indokolás
A Tolna Vármegyei Kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2023. évi munkaterve alapján vizsgálja a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó önkormányzati rendeleteket.
A kormányhivatal 2023. június 20 napon érkezett törvényességi felhívásában jelezte, hogy a képviselő-testület lakbérekről szóló 3/2015. (V.3.) önkormányzati rendelete több pontjában nem felel meg a jogszabályszerkesztési előírásoknak, és nincs szinkronban a jogi szabályozással, ezért ennek megfelelő módosítás szükséges.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (2) bekezdés szerint a községi önkormányzatnak nem kell rendeletben megállapítani az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokat, ha a tulajdonában lévő lakások száma, illetőleg helyiségek esetében a bérbeadás útján hasznosított helyiségek száma nem haladja meg a húszat, ezért a rendelet hatályon kívül helyezhető és új rendelet megalkotása mellőzhető.