Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 02. 16

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.16.
a 2024. évi költségvetésről
Végső előterjesztői indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:
A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.