Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (XI.18.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 01. 01

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, az 5. § c) pontjában és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:


 1. Az adó mértéke


 1. §[1] Az iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 2 %-a.
 2. §[2]


 1. Záró rendelkezések


 1. § E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
 2. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
 1. Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló 14/1999. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelete,
 2. Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló 14/1999. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelete,
 3. Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló 14/1999. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2005. (II. 1.) önkormányzati rendelete,
 4. Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló 14/1999. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2007. (III. 29.) önkormányzati rendelete,
 5. Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló 14/1999. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendelete,
               Kelemen Csaba                                                                  Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. november 18.

                                                                                                            Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző

[1]

Módosította a 7/2020. (XII. 1.) Ör. 1. §-a

[2]

Hatályon kívül helyezte a 7/2020. (XII. 1.) Ör. 2. § (2) bekezdése