Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 30- 2015. 05. 30

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §.

(1) Regöly Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az Ör 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép


2. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.           Kelemen Csaba                                                             Kis-Fehér Katalin

             polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. május 29.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző