Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 31- 2016. 05. 31

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


  1. §.


(1) Regöly Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének főösszegét 215.587.311 Ft-ban hagyja jóvá..”

(2) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 5. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 7. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.


  1. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

               Kelemen Csaba                                                         Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                     jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 30.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző