Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 30- 2022. 03. 30

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.30.

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének főösszegét 532.013.972 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.9.) önkormányzati rendelet 1-8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1-8. melléklet