Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 25- 2023. 05. 31

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

2022.05.25.

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Regöly Község Önkormányzatára és a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 532.013.972 Ft-tal, önkormányzat költségvetési szerveként működő Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 56.464.437 Ft-tal jóváhagyja.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

b) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

c) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

d) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

e) Az önkormányzat összesített pénzeszközei változásának levezetését az 5. melléklet tartalmazza.

f) Az önkormányzat 2021. évi maradványát a 6. melléklet tartalmazza.

g) Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

b) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

c) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

d) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv vagyonmérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

e) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv pénzeszközei változásának levezetését a 12. melléklet tartalmazza.

f) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2021. évi maradványát a 13. melléklet tartalmazza.

g) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2021. évi eredmény kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Önkormányzatnak és az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és ezekből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs, nincsenek továbbá 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv hitelt, kölcsönt a 2021. évben nem nyújtott, ilyen jogcím után bevétele sem keletkezett.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek nem volt 2021. évben Európai Uniós pályázata.

(4) Az önkormányzat 2021. évi Európai Uniós pályázatainak adatait a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv nem nyújtott közvetett támogatásokat 2021. évben.

(6) Az önkormányzatnak és az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek nem volt többéves kihatással járó döntése 2021. évben.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. május 31-én hatályát veszti.