Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

A falugondnoki szolgálatról.

Hatályos: 2021. 11. 01

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

2021.11.01.
A falugondnoki szolgálatról.
Részletes indokolás
Az 1–37. §-hoz
Előterjesztés
Tolnanémedi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 7-i ülésére
Tárgy: A falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Tisztelt Képviselő-testület !
Az önkormányzat pályázaton támogatást nyert falugondnoki szolgáltatás biztosításához gépjármű beszerzésére. A gépjármű beszerzése folyamatban van 2021. november 1. napjáig lehetőség van a szolgáltatás működtetésének engedélyek beszerzésére. Szükséges, hogy az önkormányzat a feladatellátást rendelettel szabályozza.
Előzetes hatásvizsgálat:
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági, hatása nincs, költségvetési hatása: az e célra felhasználható finanszírozás összegét érinti.
1. Környezeti és egészségi következményi:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre, egészségre gyakorolt hatása nincs.
1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehatásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az 1993. évi III. tv 60. §. (4) bek.; a jogalkotás elmaradása várható következménye: nincs.
1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Tolnanémedi, 2021. június 2.
Takács Erzsébet
jegyző