Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat TOLNANÉMEDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2022./II.15./önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. §. (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tolnanémedi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.

Hatályos: 2022. 02. 16

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.02.16.
Az önkormányzat TOLNANÉMEDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2022./II.15./önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. §. (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tolnanémedi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.
Részletes indokolás
Az 1/A. §-hoz és az 1/B. §-hoz
Előterjesztés
Tolnanémedi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 20167 február 8 -i ülésére
Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítása.
Tisztelt Képviselő-testület !
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC tv-ben foglalt rendelkezések alapján elkészítettük az önkormányzat 2017. évi költségvetését.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. §.(3) bekezdésében foglaltak szerint: „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. „
Ennek megfelelően a mellékeltek szerint terjesztjük elő az önkormányzat 2017. évi költségvetését.
Előzetes hatásvizsgálat:
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.
1. Környezeti és egészségi következményi:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre, egészségre gyakorolt hatása nincs.
1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehatásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A 2016. XC tv. és a 2011. évi CXCV tv. .§.(1) bekezdés.
1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Tolnanémedi, 2017. február 6.
Takács Erzsébet
jegyző