Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2022. 12. 14

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.14.
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
Végső előterjesztői indokolás
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.
1. Környezeti és egészségi következményi:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre, egészségre gyakorolt hatása nincs.
1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehatásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII tv-ben, valamint a végrehajtásáról szóló 145/1999./X.1./ Korm. rendelet.
1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Tolnanémedi, 2022.december 12.
Takács Erzsébet
jegyző