Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2023. 02. 01

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.01.
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
I n d o k o l á s
Tolnanémedi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 30 -i ülésére
Tárgy: A közterületek elnevezéséről és a. házszámozás szabályairól szóló rendelet megalkotása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem rendelkezik a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól rendelettel.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. §. (1) bekezdés 3. pontjában foglaltak alapján az önkormányzatnak kötelező feladata a közterületek elnevezése.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 51. §. (5) bekezdése rögzíti, hogy a közterület elnevezésének rendjét a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat rendeletben állapítja meg.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 143. §. (3) bekezdésében felhatalmazást kapott az önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezését, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezések és a házszám-megállapítás szabályait.
Fentiek alapján javasolom a mellékelt rendelet tervezet alapján a rendelet megalkotását.
Előzetes hatásvizsgálat:
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.
1. Környezeti és egészségi következményi:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre, egészségre gyakorolt hatása nincs.
1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehatásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. §. (1) bekezdés 3. pontja, 51. §.(5) bekezdése, 143. §.(3) bekezdése.
1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Tolnanémedi, 2023. január 16.
Takács Erzsébet
jegyző