Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.16.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Tolnanémedi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2023. február 13 -i ülésére
Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítása.
Tisztelt Képviselő-testület !
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV tv-ben foglalt rendelkezések alapján elkészítettük az önkormányzat 2023. évi költségvetését.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. §.(3) bekezdésében foglaltak szerint: A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.„
Ennek megfelelően a mellékeltek szerint terjesztjük elő az önkormányzat 2023. évi költségvetését.
Előzetes hatásvizsgálat:
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.
1. Környezeti és egészségi következményi:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre, egészségre gyakorolt hatása nincs.
1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehatásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A 2022. XXV tv. és a 2011. évi CXCV tv..§. (1) bekezdés.
1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Tolnanémedi, 2023. február 7.
Takács Erzsébet
jegyző