Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.29.
a 2023. évi költségvetés zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.„
Ennek megfelelően a mellékeltek szerint terjesztjük elő az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást.
Előzetes hatásvizsgálat:
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.
1. Környezeti és egészségi következményi:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre, egészségre gyakorolt hatása nincs.
1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A 2011. CXCV tv. 91. §. (1) bekezdés.
1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Tolnanémedi, 2024. május 18.
Takács Erzsébet
jegyző