Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 12. 10

Pári község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Pári Község közigazgatási területén a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


Háziorvosi körzet

2.§


(1) Pári Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe a Tamási II. számú háziorvosi körzethez tartozik.

(2) A körzet székhelye külön megállapodás alapján: Tamási Rendelőintézet Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22.


Házi gyermekorvosi körzet

3.§


(1) Pári Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe a Tamási II. számú házi gyermekorvosi körzethez tartozik.

(2) A körzet székhelye külön megállapodás alapján: Tamási Rendelőintézet Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22.


Fogorvosi körzet és fogorvosi ügyeleti ellátás

4.§


(1) Pári Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe a Tamási I. számú fogorvosi körzethez tartozik.

(2) A körzet székhelye külön megállapodás alapján: Tamási Rendelőintézet Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22.Alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás

5.§


(1) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásáról az önkormányzat az Emergency Service Kft.(székhelye: Budapest, 1555. Pf.16., ügyvezető: Rédei József) útján gondoskodik.

(2) Az ellátás székhelye: Tamási Rendelőintézet Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22.


Védőnői körzet

6.§


(1) Pári Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a Nagykónyi védőnői körzethez tartozik.

(2) A körzet székhelye külön megállapodás alapján: 7092 Nagykónyi Kis u. 502.


Iskola-egészségügyi ellátás körzete

7.§


Az iskola-egészségügyi ellátás keretében a Diósberényi Napraforgó Óvoda Pári Tagóvodájának, mint nevelési intézménynek az ellátását a Tamási I. számú házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosa és a Nagykónyi védőnői körzethez védőnője látja el.


Záró rendelkezések

8.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


          Farkas Jánosné                                                             Kis-Fehér Katalin

            polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. december 9.

                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző