Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 31- 2016. 05. 31

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

  1. §


(1) Pári Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének főösszegét 110.971. e Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

  1. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
                Farkas Jánosné                                                                    Kis-Fehér Katalin

                  polgármester                                                                               jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 30.                                                                                                             Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző