Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelete

a kerti hulladék égetés helyi szabályairól szóló 9/2007. (VI. 13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 01- 2016. 10. 01

Pári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c.) pontjában és 48.§ (1) bekezdésében, és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 27. §-ában kapott felhatalmazása alapján a kerti hulladék égetés helyi szabályairól szóló 9/2007. (VI. 13.) számú önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.


1. §


Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének a kerti hulladék égetés helyi szabályairól szóló 9/2007. (VI. 13.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1) Kerti hulladékot és avart minden hét keddi és minden hónap első szombati napján lehet égetni.


2. §


A Rendelet 4. § (2) bekezdése hatályát veszti.


3. §


(1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


           Farkas Jánosné                                                             Kis-Fehér Katalin

             polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2016. szeptember 30.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző