Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 27- 2017. 05. 27

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.


  1. §


(1) Pári Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének főösszegét 190.648 e Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.


  1. §


Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

               Farkas Jánosné                                                                 Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 26.
                                                                                                           Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                       jegyző