Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 05. 27

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §


Helyi népszavazást a település választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.               Farkas Jánosné                                                        Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                    jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 26.
                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                           jegyző