Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020 (XII.9.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint eljáró Pári Község polgármestere, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Nem lép hatályba a helyi adókról szóló 9/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a és 4. §-a és az azt megelőző 3. alcím.

2. § Ez a rendelet 2021. január 1. napon lép hatályba.
                 Glück Róbert                                                                   Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. december 9.                                                                                                           Kis-Fehér Katalin

                        jegyző

Mellékletek