Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01- 2021. 12. 01

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.01.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat önként vállalt feladata az idősek nappali ellátása, amely feladatot társulási keretek között lát el valamint a falugondnoki szolgálat, amelynek feltételeit külön rendelet szabályozza.”

3. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az üléseit a 7091 Pári, Nagy utca 18. szám alatti Önkormányzati Hivatal nagytermében tartja, melytől a nyilvánosság biztosítása mellett el lehet térni.”

4. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § A képviselő-testület döntése a határozat és a rendelet.”

5. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 58. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A bizottsági ülésekre állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a jegyzői megbízott.”

6. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 30. alcíme a következő 63/A. §-sal egészül ki:

„63/A. § Az alpolgármester jogosult kizárólag a közművelődési normatíva keretében kötelezettség vállalásra és gyakorolja a munkáltatói és egyéb munkáltatói jogokat azon munkavállalók felett, akik a közművelődési normatíva terhére kerülnek foglalkoztatásra.”

7. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. függeléke a 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. függeléke a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3. függeléke a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 4. függeléke az 4. melléklet szerint módosul.

8. § Hatályát veszti a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont.

9. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. függelék szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Hohner József képviselő”

2. melléklet

1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. függelék szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Baranyai Sándor képviselő”

3. melléklet

1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3. függeléke a következő szöveggel egészül ki:

„A Jegyző vagy annak – a Jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.”

2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3. függelék szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„A megállapodást szükség szerint, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.
Pári, 2021. november 26.”

3. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3. függelék szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„- Pári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2021. (XI. 23.) határozatával,
- Pári Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2021. (XI. 26.) határozatával”

4. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3. függelék szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Pári, 2021. november 26.”

4. melléklet

1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 4. függeléke a következő szöveggel egészül ki:

„A Jegyző vagy annak – a Jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.”

2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 4. függelék szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„A megállapodást szükség szerint, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.
Pári, 2021. november 30.”

3. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 4. függelék szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„- Pári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 67/2021. (XI. 23.) határozatával,
- Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2021. (XI. 30.) határozatával”

4. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 4. függelék szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Pári, 2021. november 30.”