Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 16- 2021. 12. 16

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.16.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének főösszegét 245.614.660,- Ft összegben hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 1-4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. december 16-án lép hatályba.

1. melléklet

1-4. melléklet