Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 27

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.28.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.