Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27- 2023. 05. 24

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról1

2021.05.27.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pári Község Önkormányzatára terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 323.279.816 Ft-tal jóváhagyja.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1.1. számú melléklet tartalmazza.

b) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban az 1.2. számú melléklet tartalmazza.

c) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.3. számú melléklet tartalmazza.

d) Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként az 1.4. számú melléklet tartalmazza.

e) Az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként az 1.5. számú melléklet tartalmazza.

f) Az önkormányzat vagyonmérlegét az 1.6. számú melléklet tartalmazza.

g) Az önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését az 1.7. számú melléklet tartalmazza.

h) Az önkormányzat 2020. évi maradványát az 1.8. számú melléklet tartalmazza.

i) Az önkormányzat 2020. évi eredménykimutatását az 1.9. számú melléklet tartalmazza.

j) Az önkormányzat 2020. évi Európai Uniós pályázatainak adatait az 1.10. számú melléklet tartalmazza.

k) Az önkormányzat közvetett támogatásait az 1.11. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és ezekből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs, nincsenek továbbá 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.

(2) Az Önkormányzat hitelt, kölcsönt a 2020. évben nem nyújtott, ilyen jogcím után bevétele sem keletkezett.

(3) Az önkormányzatnak nem volt többéves kihatással járó döntése 2020. évben.

5. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi zárszámadás
1

Az önkormányzati rendeletet a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 20. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 25. napjával.