Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 27

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének főösszegét 172.992.405 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.10.) önkormányzati rendelete 1-4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.10.) önkormányzati rendelete 1-4. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép: