Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2021. 06. 24

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

2021.06.24.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Pári Község Önkormányzat által irányított és fenntartott költségvetési szervekre az általuk kezelt valamennyi pénzeszköz vonatkozásában.

2. § (1) A kiadások teljesítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a készpénzkímélő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:

a) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

b) elszámolási kötelezettséggel kiadott készpénzelőleg,

c) belföldi-külföldi kiküldetések, helyi és helyközi utazási költségtérítése,

d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,

f) alkalmazottak munkába járásának utazási költségtérítése,

g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

h) üzemeltetési, szakmai anyagok beszerzésével kapcsolatos kiadások,

i) reprezentációs kiadások,

j) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,

k) rendszeres és rendkívüli települési támogatások,

l) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések.

3. § Ez a rendelet 2021. június 24-én lép hatályba.