Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 02. 17

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.17.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni, amelynek tartalmaznia kell az ülés összehívásának indokát.”

2. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendkívüli ülésre szóló meghívót az Mötv 44. §-ában foglaltakat figyelembe véve, legalább 1 nappal az ülés előtt kell kézbesíteni. A rendkívüli ülés halaszthatatlan esetben rövid úton, azaz telefonon, e-mailen vagy kézbesítő útján is összehívható.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.