Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 02- 2023. 07. 02

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2023.07.02.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.