Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 11- 2023. 02. 12

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.11.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 16. §-ában, a 40. § (3) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 16. §-ában, a 40. § (3) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”

2. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A sírhelytáblákat számozott sorokra, azon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani. A sírhelyekről nyilvántartó könyvet kell vezetni.”

3. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temetőbe járművel behajtani, közlekedni csak az engedéllyel rendelkező személynek megengedett. A temetőbe való behajtás díjtalan.”

4. § (1) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet