Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.05.26.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez4

3. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez5

4. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez6

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 27. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.