Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2024.05.31.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez8

6. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez9

7. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez10

8. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez11

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. június 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.