Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (X.1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2020. évi szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2020. 10. 02

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (X.1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2020.10.02.
a 2020. évi szociális célú tűzifa támogatásról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1. melléklethez
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.
A tervezett jogszabály hatásai:
1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
társadalmi hatása: pozitív, mivel a támogatás elosztásának egységesen alkalmazandó szabályait fekteti le a rendelet szociális rászorultság alapján, javítja a rászoruló lakosok szociális biztonságát és életkörülményeit.
gazdasági hatása: nincs,
költségvetési hatása: a vállalt önerő a szociális normatíva terhére elszámolható költség
1. környezeti és egészségi következmények: pozitív, megelőzhető a fagyhalál, kihűlés, megfázásos, felső légúti betegségek,
2. adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a kérelmek befogadása és elbírálása kapcsán átmenetileg megnő az adminisztratív teher.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotása pályázati feltétel, elmaradásának káros hatásai lehetnek, a támogatás visszafizetésével jár, vagy olyan személyekhez kerülhet tűzifa, ahol a támogatás nem indokolt, nem áll fenn ténylegesen szociális rászorultság.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: a támogatói okirat 12. pontja szerint a kedvezményezettnek a szociális rászorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben kell szabályoznia.
A rendelet által elérni kívánt cél: a szociális rászorultság feltételeinek meghatározása.
A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: Tolna Megyei Kormányhivatal.
Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.