Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (XI.25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

a helyi adókról

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének

a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletéhez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.

A tervezett jogszabály hatásai:

1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

társadalmi hatása: pozitív, mivel a lakosság által fizetett adóból az önkormányzat magasabb színvonalon tudja a helyi közszolgáltatásokat ellátni.

gazdasági hatása: kismértékű, a fizetendő adó alacsony mértéke miatt.

költségvetési hatása: pozitív, mivel az önkormányzatnak plusz költségvetési forrás áll rendelkezésére.

1. környezeti és egészségi következmények: pozitív, mivel az önkormányzatnak a környezet tisztasága érdekében tett tevékenységéhez plusz forrás áll rendelkezésre.

2. adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nagymértékben nő az adminisztratív teher az új adónem bevezetésével, a személyre szóló tájékoztatók megküldése, a bevallások rögzítése, a határozatok meghozatala és a befizetések könyvelése kapcsán.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotása teszi lehetővé az új adónem bevezetését.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

a személyi feltétel: rendelkezésre áll.

szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: új adónem bevezetését csak a rendeleti szabályozás keretében lehet megtenni.

A rendelet által elérni kívánt cél: a lakosság hozzájárulásával a településtisztaság és a rendezettség növelése.

A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.

A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: képviselők.

Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.

3. Véleményeztetés

A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.