Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2021. 06. 24

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló

önkormányzati rendelet tervezetéhez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nincs,

- gazdasági hatása: nincs,

- költségvetési hatása: nincs,

b) környezeti és egészségi következmények: nincs,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a készpénzben történő teljesítés esetén magasabba az adminisztrációs teher.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásával eleget tesz a képviselő-testület az Áht. 109. § (6) bekezdésében foglalt jogalkotási kötelezettségének. A rendeletalkotás elmaradásának következménye törvényességi felügyeleti eljárás lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés.

- A rendeletalkotás által elérni kívánt cél: a készpénzben történő kifizetések eseteinek lehatárolása.

- A tervezett szabályozási megoldások indokai: a helyi viszonyok figyelembe vételével a szükséges eseti kör került kialakításra.

- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: gazdálkodási ügyintéző.

- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.

3. Véleményeztetés

A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.