Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 01

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.01.
a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője, az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: a hulladékszolgáltatóval való lakossági kapcsolattartásban az önkormányzat már nem vállal szerepet, ami a lakosság részéről hátrányos,
- gazdasági hatása: nincs,
- költségvetési hatása: nincs,
b) környezeti és egészségi következmények: nincsenek, a szolgáltatás tartalma nem változik,
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: csökken az önkormányzat adminisztrációs terhe.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
- a rendelet megalkotása kötelező a felhatalmazást adó jogszabályok módosítása miatt,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
- A rendeletalkotás szükségessége: a felhatalmazást adó jogszabályok módosítása miatt szükséges a rendelet megalkotása.
- A rendeletalkotással által elérni kívánt cél: jogszabály szerinti deregulációs feladat ellátása.
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabály szerint.
- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: kormányhivatal, jegyző, polgármester.
- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.