Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.25.
a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: negatív, mivel csökken a támogatási lehetőség,
- gazdasági hatása: nincs,
- költségvetési hatása: nincs,
b) környezeti és egészségi következmények: környezetre gyakorolt hatás nincs. Egészségügyi következmény: nincs.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: csökken ez elbírálást követelő kérelmek száma.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A felettes jogszabályok rendelkezéseinek való megfelelés a törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: a rendelkezésre áll.
2. Indoklás
- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: a támogatási forma megszüntetését szükséges a rendeletben átvezetni,
- A rendelet által elérni kívánt cél: a támogatási formáknak megfelelő szabályozás kialakítása,
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: polgármester, képviselők.
- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.