Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (III.24.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 25- 2017. 03. 25

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:
1.§        Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 30.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

            „30.§ A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a jegyző által írásban megbízott, a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalban hatósági feladatokat ellátó, felsőfokú végzettségű köztisztviselő látja el.”


2.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2017. március 24. napján kihirdetésre került.

Dr. Varga Krisztina

jegyző