Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2017. (III.24.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 25- 2017. 03. 25

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló

14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. §    Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4) A község közigazgatási területén a 3.§ (1) bekezdésében meghatározott helyi közszolgáltatást a Vasi Ja-Sa Kft. (9935 Szőce, Petőfi S. u. 7.) látja el 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig az e rendeletben foglaltak szerint.


2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

     (2) Hatályát veszti az Ör. 3.§ (5) bekezdése.
Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2017. március 24. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző