Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 20- 2017. 05. 20

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló

1/2016. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


1. §    Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés

  1. költségvetési bevételei előirányzatát 101.416 ezer Ft-ban,
  2. költségvetési kiadásai előirányzatát 101.416 ezer Ft-ban,
  3. a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
  4. a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
  5. a bevételek és kiadások főösszegét 101.416 ezer Ft-ban

állapítja meg.”


2. §     A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §     A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §     A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. §     A Kr. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. §     A Kr. 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. §     A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. §     A Kr. 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10. §   A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

11.§    A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. május 19. napján kihirdetésre került.                                                                                Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző