Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2017. (V.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 20- 2017. 05. 20

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló

1/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés

  1. költségvetési bevételei előirányzatát 93.003 ezer Ft-ban,
  2. költségvetési kiadásai előirányzatát 93.003 ezer Ft-ban,
  3. a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
  4. a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
  5. a bevételek és kiadások főösszegét 93.003 ezer Ft-ban

állapítja meg.”


2. §     A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §     A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §     A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. §     A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7.§      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2017. május 19. napján kihirdetésre került.

                                                                                                   

                                                                               Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző