Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 20- 2017. 05. 20

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint

a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint

az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló

6/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:
1.§       Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya Sorkifalud község közigazgatási területén lefolytatott, hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn túli házasságkötési eljárásokra (a továbbiakban: anyakönyvi esemény), az eljárásokban részt vevő természetes személyekre terjed ki.”


2.§ (1)  Hatályát veszti a Rendelet 4.§ (1) bekezdése.

      (2)  Hatályát veszti a Rendelet 2. § (1) bekezdésében a „vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék” szövegrész, a 2. § (2) bekezdésében a „vagy 32. § (3) bekezdésében” szövegrész, valamint a 4. § (2) bekezdésében az „+ÁFA” szövegrész, és a 4. § (3) bekezdésében a „+ÁFA” szövegrész.


3.§       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

           
Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2017. május 19. napján.
Dr. Varga Krisztina

jegyző