Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi illetményalapról szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 02- 2024. 06. 02

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi illetményalapról szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2024.06.02.

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. június 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.