Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 4/2013. (V 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 27- 2018. 09. 27Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (2) bekezdés c) pontjában,

11.§ (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében, továbbá a 143.§ (4) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a által meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 4/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2.§      Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


3.§      Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


4.§     Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

          Sejber Tiborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. szeptember 26. napján kihirdetésre került.

                                                                                                                                                                                   Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző