Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 27- 2018. 09. 27


Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:
1.§        Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) a következő 30/A. §-sal egészül ki:

„30/A.§ Az önkormányzat a 6. mellékletben felsorolt társulások tagja.”


2.§        A R. az 1. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.


3.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sejber Tiborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2018. szeptember 26. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző