Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.29.

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet

a) 2. § a) pont nyitó szövegrészében a „022.018” szövegrész helyébe az „581.236” szöveg,

b) 2. § a) pont aa) alpontjában a „022.018” szövegrész helyébe az „581.236” szöveg,

c) 2. § b) pont nyitó szövegrészében a „38.225.337” szövegrész helyébe a „40.611.102” szöveg,

d) 2. § b) pont ba) alpontjában a „33.526.337” szövegrész helyébe a „34.085.555” szöveg,

e) 2. § b) pont bb) alpontjában a „4.699.000” szövegrész helyébe a „6.525.547” szöveg,

f) 2. § c) pont nyitó szövegrészében a „39.022.018” szövegrész helyébe a „41.407.783” szöveg,

g) 2. § c) pont ca) alpontjában az „egyenlegét 9” szövegrész helyébe az „egyenlegét - 9” szöveg,

h) 2. § c) pont cb) alpontjában a „4.699.000” szövegrész helyébe a „- 6.525.547” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

GYANÓGEREGYE ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 200 000

0

0

10 200 000

10 200 000

0

0

10 200 000

Normatív jutalmak

K1102

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

300 000

0

0

300 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10 550 000

0

0

10 550 000

10 850 000

0

0

10 850 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 000 000

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

4 000 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

Külső személyi juttatások

K12

5 500 000

0

0

5 500 000

5 500 000

0

0

5 500 000

Személyi juttatások

K1

16 050 000

0

0

16 050 000

16 350 000

0

0

16 350 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 310 000

0

0

2 310 000

2 310 000

0

0

2 310 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

6 323

0

0

6 323

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 925 000

0

15 000

1 940 000

1 925 000

0

15 000

1 940 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 925 000

0

1 925 000

1 931 323

0

1 931 323

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

80 000

0

0

80 000

80 000

0

0

80 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

430 000

0

0

430 000

430 000

0

0

430 000

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

1 330 000

0

0

1 330 000

1 330 000

0

0

1 330 000

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

K3313

0

0

0

0

0

0

0

0

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

110 000

0

0

110 000

110 000

0

0

110 000

Közüzemi díjak

K331

1 690 000

0

0

1 690 000

1 690 000

0

0

1 690 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 700 000

0

0

1 700 000

1 700 000

0

0

1 700 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

600 000

0

0

600 000

600 000

0

0

600 000

Egyéb szolgáltatások

K337

2 460 000

0

0

2 460 000

2 460 000

0

0

2 460 000

Szolgáltatási kiadások

K33

6 450 000

0

0

6 450 000

6 450 000

0

0

6 450 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 315 750

0

5 000

2 320 750

2 315 750

0

5 000

2 320 750

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

150

0

0

150

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 415 750

0

0

2 415 750

2 415 900

0

0

2 415 900

Dologi kiadások

K3

11 220 750

0

0

11 220 750

11 227 223

0

0

11 227 223

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 300 000

0

0

1 300 000

1 300 000

0

0

1 300 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

290 000

0

290 000

0

290 000

0

290 000

Tartalékok

K513

1 355 587

0

0

1 355 587

1 608 332

0

0

1 608 332

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 655 587

290 000

0

2 945 587

2 908 332

290 000

0

3 198 332

Működési kiadások összesen

33 236 337

290 000

0

33 526 337

33 795 555

290 000

0

34 085 555

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 200 000

0

0

1 200 000

1 200 000

0

0

1 200 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 500 000

0

0

2 500 000

2 500 000

0

0

2 500 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

999 000

0

0

999 000

999 000

0

0

999 000

Beruházások

K6

4 699 000

0

0

4 699 000

4 699 000

0

0

4 699 000

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

1 517 526

0

0

1 517 526

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

309 021

0

0

309 021

Felújítások

K7

0

0

0

0

1 826 547

0

0

1 826 547

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

4 699 000

0

0

4 699 000

6 525 547

0

0

6 525 547

Költségvetési kiadások

K1-K8

37 935 337

290 000

0

38 225 337

40 321 102

290 000

0

40 611 102

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

796 681

0

0

796 681

796 681

0

0

796 681

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

796 681

0

0

796 681

796 681

0

0

796 681

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

796 681

0

0

796 681

796 681

0

0

796 681

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

38 732 018

290 000

0

39 022 018

41 117 783

290 000

0

41 407 783

2. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

GYANÓGEREGYE ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 443 318

0

0

10 443 318

10 443 318

0

0

10 443 318

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

7 638 700

0

0

7 638 700

7 730 228

0

0

7 730 228

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 737 690

0

0

2 737 690

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

20 352 018

0

0

20 352 018

20 911 236

0

0

20 911 236

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 800 000

0

0

1 800 000

1 800 000

0

0

1 800 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

22 152 018

0

0

22 152 018

22 711 236

0

0

22 711 236

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni típusú adók

B34

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 500 000

0

0

1 500 000

1 500 000

0

0

1 500 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 500 000

0

0

1 500 000

1 500 000

0

0

1 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

0

50 000

50 000

0

50 000

Közhatalmi bevételek

B3

1 750 000

0

0

1 750 000

1 750 000

0

0

1 750 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

120 000

0

0

120 000

120 000

0

0

120 000

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

120 000

0

0

120 000

120 000

0

0

120 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

24 022 018

0

0

24 022 018

24 581 236

0

0

24 581 236

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

24 022 018

0

24 022 018

24 581 236

0

24 581 236

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-9 214 319

-290 000

-9 504 319

-9 214 319

-290 000

-9 504 319

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-4 699 000

0

0

-4 699 000

-6 525 547

0

0

-6 525 547

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

15 000 000

0

0

15 000 000

16 826 547

0

0

16 826 547

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

15 000 000

0

0

15 000 000

16 826 547

0

0

16 826 547

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

15 000 000

0

0

15 000 000

16 826 547

0

0

16 826 547

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

15 000 000

0

0

15 000 000

16 826 547

0

0

16 826 547

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

39 022 018

0

39 022 018

41 407 783

0

41 407 783

3. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 200 000

1 200 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 500 000

2 500 000

(Közművelődés eszközbeszerzés, MFP kommunális eszköz)

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

999 000

999 000

Beruházások

K6

4 699 000

4 699 000

4. melléklet a 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

1 608 332

1 608 332

Céltartalékok

K513