Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

Gyanógeregye község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2007. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 15

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.15.
Gyanógeregye község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2007. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatról rendelkező önkormányzati rendelete 2007-ben készült. Az új építési előírások megalkotásának célja a terület használatának és építési feltételeinek hatályos jogszabályi környezethez igazodó meghatározása.