Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi illetményalapról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 12. 31 23:59

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi illetményalapról

2024.05.31.

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1

1. § A rendelet hatálya a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke a 2024. évben 53.150 Ft.

3. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én 23 óra 59 perckor hatályát veszti.

1

A bevezető a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.