Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet

a) 2. § a) pont nyitó szövegrészében a „009.745” szövegrész helyébe az „572.193” szöveg,

b) 2. § a) pont aa) alpontjában a „009.745” szövegrész helyébe az „572.193” szöveg,

c) 2. § b) pont nyitó szövegrészében a „63.720.595” szövegrész helyébe a „64.283.043” szöveg,

d) 2. § b) pont ba) alpontjában a „42.576.100” szövegrész helyébe a „43.138.548” szöveg,

e) 2. § c) pont nyitó szövegrészében a „67.509.745” szövegrész helyébe a „68.093.671” szöveg,

f) 2. § c) pont ca) alpontjában a „355Ft-ban” szövegrész helyébe a „355 Ft-ban” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Nemeskolta ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

9 300 000

0

0

9 300 000

9 300 000

0

0

9 300 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

9 500 000

0

0

9 500 000

9 500 000

0

0

9 500 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 600 000

0

0

3 600 000

3 600 000

0

0

3 600 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 800 000

0

0

2 800 000

2 800 000

0

0

2 800 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

Külső személyi juttatások

K12

7 500 000

0

0

7 500 000

7 500 000

0

0

7 500 000

Személyi juttatások

K1

17 000 000

0

0

17 000 000

17 000 000

0

0

17 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 765 000

0

0

2 765 000

2 765 000

0

0

2 765 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

0

0

200 000

200 000

0

0

200 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 800 000

0

2 800 000

2 800 000

0

2 800 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

3 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

3 000 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

110 000

0

0

110 000

110 000

0

0

110 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

365 100

0

0

365 100

365 100

0

0

365 100

Kommunikációs szolgáltatások

K32

475 100

0

0

475 100

475 100

0

0

475 100

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

4 336 000

0

0

4 336 000

4 336 000

0

0

4 336 000

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

2 550 000

0

0

2 550 000

2 550 000

0

0

2 550 000

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

K3313

0

0

0

0

0

0

0

0

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

145 000

0

0

145 000

145 000

0

0

145 000

Közüzemi díjak

K331

7 031 000

0

0

7 031 000

7 031 000

0

0

7 031 000

Vásárolt élelmezés

K332

400 000

0

0

400 000

400 000

0

0

400 000

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 750 000

0

0

1 750 000

1 750 000

0

0

1 750 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

550 000

0

0

550 000

550 000

0

0

550 000

Egyéb szolgáltatások

K337

2 375 000

0

0

2 375 000

2 375 000

0

0

2 375 000

Szolgáltatási kiadások

K33

12 106 000

0

0

12 106 000

12 106 000

0

0

12 106 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 240 000

0

4 240 000

4 240 000

0

4 240 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4 290 000

0

0

4 290 000

4 290 000

0

0

4 290 000

Dologi kiadások

K3

19 871 100

0

0

19 871 100

19 871 100

0

0

19 871 100

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

940 000

0

0

940 000

940 000

0

0

940 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

Tartalékok

K513

0

0

0

562 448

0

0

562 448

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 940 000

0

0

1 940 000

2 502 448

0

0

2 502 448

Működési kiadások összesen

42 576 100

0

0

42 576 100

43 138 548

0

0

43 138 548

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

1 200 000

0

0

1 200 000

1 200 000

0

0

1 200 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

367 500

0

0

367 500

367 500

0

0

367 500

Beruházások

K6

1 817 500

0

0

1 817 500

1 817 500

0

0

1 817 500

Ingatlanok felújítása

K71

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

11 730 800

0

0

11 730 800

11 730 800

0

0

11 730 800

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 096 195

0

0

3 896 195

4 096 195

0

0

3 896 195

Felújítások

K7

19 326 995

0

0

19 126 995

19 326 995

0

0

19 126 995

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

21 144 495

0

0

21 144 495

21 144 495

0

0

21 144 495

Költségvetési kiadások

K1-K8

63 720 595

0

0

63 720 595

64 283 043

0

0

64 283 043

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

2 600 000

0

0

2 600 000

2 600 000

0

0

2 600 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 189 150

0

0

1 189 150

1 210 628

0

0

1 210 628

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

3 789 150

0

0

3 789 150

3 810 628

0

0

3 810 628

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

3 789 150

0

0

3 789 150

3 810 628

0

0

3 810 628

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

67 509 745

0

0

67 509 745

68 093 671

0

0

68 093 671

2. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Nemeskolta ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

18 989 045

0

0

18 989 045

18 989 045

0

0

18 989 045

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

8 904 700

0

0

8 904 700

8 999 620

0

0

8 999 620

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 737 528

0

0

2 737 528

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

30 163 745

0

0

30 163 745

30 726 193

0

0

30 726 193

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 096 000

0

0

3 096 000

3 096 000

0

0

3 096 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

33 259 745

0

0

33 259 745

33 822 193

0

0

33 822 193

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni típusú adók

B34

600 000

0

0

600 000

600 000

0

0

600 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

3 000 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

3 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

3 600 000

0

0

3 600 000

3 600 000

0

0

3 600 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

100 000

0

100 000

100 000

0

100 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

Működési bevételek

B4

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

37 009 745

0

0

37 009 745

37 572 193

0

0

37 572 193

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

37 009 745

0

0

37 009 745

37 572 193

0

0

37 572 193

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-5 566 355

0

0

-5 566 355

-5 566 355

0

0

-5 566 355

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-21 144 495

0

0

-21 144 495

-21 144 495

0

0

-21 144 495

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

11 500 000

0

0

11 500 000

11 500 000

0

0

11 500 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

19 000 000

0

0

19 000 000

19 000 000

0

0

19 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

19 000 000

0

0

19 000 000

19 000 000

0

0

19 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

21 478

0

0

21 478

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

30 500 000

0

0

30 500 000

30 521 478

0

0

30 500 000

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

30 500 000

0

0

30 500 000

30 521 478

0

0

30 500 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

67 509 745

0

0

67 509 745

68 093 671

0

0

68 093 671

3. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

562 448

562 448

Céltartalékok

K513

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

2 600 000

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

0

2 600 000

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

2 600 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

ebből: befektetési jegyek

K9121

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 210 628

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 210 628

2 600 000

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

0

0

ebből: más kormányok

K924

0

0

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

11 500 000

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

11 500 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

-

ebből: befektetési jegyek

B8121

0

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

-

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

0

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

-

Betétek megszüntetése

B817

0

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

-

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

0

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

11 500 000

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

-

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

0

-

ebből: más kormányok

B824

0

-

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

0

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

-