Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.29.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében előírt kötelezettségek alapján a költségvetési rendelet módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások + 1.917.570 Ft
Működési bevételek + 331.392 Ft
Közhatalmi bevételek + 1.792.262 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz + 1.304.860 Ft
Finanszírozási bevételek - 11.500.000 Ft
Összes változás: -6.153.916 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások + 536.332 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok + 80.085 Ft
Dologi kiadások - 6.241.248 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai - 116.000 Ft
Működési célú támogatások - 1.620.574 Ft
Tartalék + 14.000.932 Ft
Felújítás, beruházások - 12.793.443 Ft
Összes változás: - 6.153.916 Ft